Khóa đào tạo Nhận thức chung và đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025:2017

\"ISO/IEC
iso 17025:2017

I. MỤC ĐÍCH

 • Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
 • Nhận thức được các yêu cầu cơ bản trong ISO/IEC 17025:2017.
 • Ghi nhận, giải đáp thắc mắc các vấn đề chung về Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Đảm bảo hệ thống quản lý đã được xây dựng và biết được hệ thống đang được áp dụng trên thực tế như thế nào, phát hiện những nhầm lẫn và những điều chưa phù hợp của hệ thống quản lý đã được xây dựng.

II. GIẢNG VIÊN

 • Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý phòng thí nghiệm

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

A. Lý thuyết

Nhận thức về ISO/IEC 17025:2017


 • Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thí Nghiệm ISO/IEC 17025:2017
 • Cách thức xây dựng hệ thống văn bản
 • Áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của Phòng Thí Nghiệm
 • Duy trì và cải tiến hệ thống

Đánh giá nội bộ Phòng Thí Nghiệm


 • Tổng quan chung về đánh giá nội bộ
 • Trách nhiệm, quyền hạn và Chuẩn mực đánh giá
 • Kỹ thuật đánh giá, hướng dẫn thực tế
 • Qúa trình đánh giá và báo cáo điểm không phù hợp

B. Thực hành: Các bài tập tình huống;

C. Làm bài kiểm tra: (Kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng nhận)

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Sinh viên
 • Các trưởng bộ phận
 • Cán bộ quản lý, cán bộ PTN và cán bộ kỹ thuật có liên quan Những người dự kiến trở thành đánh giá viên.

V. LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • Nắm bắt và hiểu các điều khoản tiêu chuẩn, từ đó có thể tự triển khai, xây dựng tại doanh nghiệp của mình.
 • Sỡ hữu kiến thức thực tế đến từ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và đã triển khai thực tế nhiều khách hàng.
 • Làm việc nhóm, tương tác liên tục trong khóa học.
 • Giang viên đào tạo thu hút, chuyên nghiệp, kiến thức chuyên sâu, tận tâm & trách nhiệm.
 • Hỗ trợ giải đáp ngay cả khi khóa học kết thúc.
[elementor-template id=\”991959\”]

Chương trình đào tạo được xây dựng bởi đội ngũ nội bộ của VietLabs gồm các kiến thức, tài liệu hướng dẫn và tình huống thực tế. Do đó, VietLabs có thể cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp  nguồn tài nguyên học tập hàng đầu trong ngành.

Khi Quý khách có nhu cầu sử dung dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VietLabs, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới: