Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2015 -VietLabs

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 được Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành chính thức.

Cơ hội được học với chuyên gia đánh giá có nhiều năm kinh nghiệm, đánh giá chứng nhận – xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO, đảm bảo bạn rất hào hứng khi tiếp cận kiến thức kỹ năng mới trong suốt quá trình học.

2. MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 • Phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Cấu trúc của hệ thống quản lý ISO 9001:2015
 • Nắm vững cách thức vận hành/kiểm soát/cải tiến Hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo ISO 9001:2015
 • Tăng cường kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 một cách hiệu quả
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ

3. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 9001:2015

STT NỘI DUNG
1

KHÁI QUÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

 • Lịch sử phát triển của hệ thống quản lý ISO 9001
 • Tiếp cận bố cục, điều khoản và yêu cầu
 • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng
 • Yêu cầu chung/Yêu cầu về hệ thống tài liệu/Thảo luận
2

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong công ty

Hoạch định hệ thống quản lý

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Hoạch định mục tiêu chất lượng/ hành động đạt được
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát

Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài

Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
3

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG ISO

 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Phân tích cải tiến kết quả thực hiện
 • Phương pháp xây dựng quy trình
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/HDCV,… phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO
 • Các nguyên tắc soạn thảo quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống iso
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống
4

Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
Làm bài tập thực hành và bài kiểm tra cuối khóa

 

 

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

 • Sinh viên, nhân viên QA, QC
 • Các trưởng bộ phận
 • Cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật có liên quan
 • Các đối tượng khác quan tâm đến khóa học

5. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Với kinh nghiệm của giảng viên sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Bải giảng
 • Trao đổi, thảo luận
 • Làm việc nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình
 • Video Clips,…

Chương trình đào tạo được xây dựng bởi đội ngũ nội bộ của VietLabs gồm các kiến thức, tài liệu hướng dẫn và tình huống thực tế. Do đó, VietLabs có thể cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp  nguồn tài nguyên học tập hàng đầu trong ngành.

Khi Quý khách có nhu cầu sử dung dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VietLabs, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới: