Tuyển dụng

Tuyển Kiểm nghiệm viên và Thực tập sinh

Kiểm nghiệm viên Để làm chủ cùng nhau: Công việc hướng về phát triển con người và bảo vệ thiên nhiên. Được chọn việc mình thích làm và hỗ trợ tối đa không phanh để phát triển triển hết mình, luôn ở tinh thần được làm chủ những gì bạn...

Tuyển dụng

Tuyển Chuyên viên bảo trì thiết bị

“Tăng tốc sự nghiệp và làm CHỦ khi tham gia cùng VietLabs” Và “Học, Làm, Sống thật chất cùng nghề với VietLabs” VietLabs cần tìm đồng đội:  01 Chuyên viên bảo trì thiết bị Để làm chủ cùng nhau: Công việc hướng về phát triển con người và bảo vệ...

Hệ thống quản lý
Xét nghiệm trên gia cầm
Xét nghiệm trên heo
Xét nghiệm trên bò
Phòng Kiểm Nghiệm Phân Bón