Dịch vụ

Dịch vụ kiểm nghiệm

Phân tích Kiểm nghiệm mẫu nước

VietLabs phân tích đa dạng các loại nước bao gồm: nước uống đóng chai, nước sinh hoạt, nước sản xuất, nước thải, nước nguồn,… các yếu tố hóa học, sinh học...

Khóa đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước sạch

Nhằm tăng cường kỹ năng phân tích vi sinh trong nước sạch cho nhân viên kiểm nghiệm vi sinh, Công ty cổ phần công nghệ VietLabs đã tổ chức khóa đào...

Khóa đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

Để nâng cao kiến thức cơ bản về vi sinh vật và vai trò của vi sinh trong nền mẫu thực phẩm, năng lực thực hành về phân tích vi sinh...

Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM ? Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như quyền...

Dịch vụ xét nghiệm

Dịch vụ đào tạo

Phòng Kiểm Nghiệm Phân Bón

Phòng kiểm nghiệm phân bón Công ty Cổ phần Công nghệ VietLabs là đơn vị được chỉ định của Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn có chức năng kiểm...

Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2015 -VietLabs

Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm giúp cho khách hàng nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của quản...

Khóa đào tạo Nhận thức chung và đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025:2017

VietLabs cung cấp khóa học với mục tiêu giúp kỹ thuật viên phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn vận hành hệ thóng chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 một cách hiệu...

Đào tạo hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm tại Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM – Sài gòn Co.op

Triển khai đào tạo hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm dành cho Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM – Sài gòn Co.op Công ty cổ phần công nghệ VietLabs đã có...

Khóa đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước sạch

Nhằm tăng cường kỹ năng phân tích vi sinh trong nước sạch cho nhân viên kiểm nghiệm vi sinh, Công ty cổ phần công nghệ VietLabs đã tổ chức khóa đào...

Khóa đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

Để nâng cao kiến thức cơ bản về vi sinh vật và vai trò của vi sinh trong nền mẫu thực phẩm, năng lực thực hành về phân tích vi sinh...

Dịch vụ Tư vấn