VietLabs Cần Thơ – Tuyển dụng Kỹ thuật viên Sắc Ký

Do nhu cầu mở rộng qui mô, mạng lưới phòng thí nghiệm, CÔNG TY CỔ...

Phân tích Kiểm nghiệm mẫu nước

VietLabs phân tích đa dạng các loại nước bao gồm: nước uống đóng chai, nước...

Phòng Kiểm Nghiệm Phân Bón

Phòng kiểm nghiệm phân bón Công ty Cổ phần Công nghệ VietLabs là đơn vị...

Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2015 -VietLabs

Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm giúp cho khách hàng nắm...

Khóa đào tạo Nhận thức chung và đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025:2017

VietLabs cung cấp khóa học với mục tiêu giúp kỹ thuật viên phòng thử nghiệm,...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Trường ĐH Tiền Giang

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ...