VietLabs cung cấp dịch vụ tư vấn được thiết kế theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, từ hệ thống vận hành với giải pháp cho vấn đề tình thế cấp bách hoặc giải pháp toàn diện mang tính dài hạn cho doanh nghiệp tới đầu ra của sản phẩm. Đồng hành với các bạn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

Các chương trình tư vấn được xây dựng với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm giúp doanh nghiệp nhận ra được những vấn đề về chất lượng, năng suất, và hệ thống quản lý nhằm xây dựng cho doanh nghiệp của mình một hệ thống quản lý hiệu quả và cải tiến liên tục.