Đào tạo hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm tại Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM – Sài gòn Co.op

Triển khai đào tạo hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm dành cho Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM – Sài gòn Co.op

Công ty cổ phần công nghệ VietLabs đã có dịp hợp tác trong công tác đào tạo Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên của Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM – Sài gòn Co.op trong công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tham khảo theo Thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại khóa đào tạo có sự tham gia của gần 200 học viên đến từ Sài Gòn Co.op và ThS. Vương Vĩnh Phúc – Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác lấy mẫu thanh tra, kiểm tra và các chuyên viên đến từ Công ty cổ phần công nghệ VietLabs cùng tham gia lớp tập huấn lấy mẫu thực phẩm.
Trong thời gian đào tạo các học viên tham dự lớp đã thảo luận, trao đổi, tiếp thu về các nội dung như: Khái niệm trong lấy mẫu thực phẩm, Các yêu cầu trong lấy mẫu, Kỹ thuật lấy mẫu, Các căn cứ chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm,..
Các học viên được hướng dẫn về lập kế hoạch và phương án lấy mẫu, cách lấy mẫu, ghi mẫu, bảo quản mẫu để kiểm tra xác định các chỉ tiêu hoá học và vi sinh vật. Lớp học cũng đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành các bài tập về tình huống trong lấy mẫu, ghi biên bản lấy mẫu, kiểm tra mẫu.
Kết thúc khóa học, các học viên đã hoàn thành bài kiểm tra kiến thức và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

\"dao
ThS. Vương Vĩnh Phúc, Giảng viên chính – Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ VietLabs tham gia đào tạo Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm cho các cán bộ công nhân viên của Sài Gòn Co.op.
\"\"
Giám Đốc Quản lý chất lượng Sài Gòn Co.op Ông Huỳnh Thanh Tuấn (bên trái) trao tặng quà kỷ niệm chương cho ông Vương Vĩnh Phúc – Giám Đốc công ty VietLabs (bên phải)
\"\"

Lớp tập huấn đã kịp thời cung cấp những kỹ năng cần thiết, phục vụ công việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng thuộc Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM – Sài gòn Co.op./.