Đào tạo chứng chỉ ISO 17025

Ngày 9 và 10.6.2022, Bộ môn KTHPT – Khoa CNHH đã liên kết với Công ty VietLabs Technology J.S.C mở lớp đào tạo ISO 17025.2017 miễn phí cho sinh viên. Đây là một hoạt động bổ ích giúp các em có kiến thức cơ bản về quản lý PTN qua các nội dung:

  • Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thí Nghiệm ISO/IEC 17025:2017
  • Các yêu cầu về kỹ thuật
  • Cách thức xây dựng hệ thống văn bản
  • Áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của Phòng Thí Nghiệ m
  • Duy trì và cải tiến hệ thống

Hoạt động đã thu hút 65 sinh viên tham gia học tập

\"dao-tao-iso-17025\"
\"hinh\"/

Nguồn: https://fce.iuh.edu.vn/bo-mon/dao-tao-chung-chi-iso-17025/