VietLabs Cần Thơ – Tuyển dụng Kỹ thuật viên Sắc Ký

Do nhu cầu mở rộng qui mô, mạng lưới phòng thí nghiệm, CÔNG TY CỔ...

Tuyển Kiểm nghiệm viên và Thực tập sinh

Kiểm nghiệm viên Để làm chủ cùng nhau: Công việc hướng về phát triển con...

Tuyển Chuyên viên bảo trì thiết bị

“Tăng tốc sự nghiệp và làm CHỦ khi tham gia cùng VietLabs” Và “Học, Làm,...