Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với Trung Tâm Phân Tích Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs, vì thế chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập. Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh.

Quy định bảo mật của Trung Tâm Phân Tích Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs hoàn toàn tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Thu thập thông tin cá nhân

Trung Tâm Phân Tích Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Các thông tin VietLabs sẽ thu thập khi khách hàng có ý định sử dụng dịch vụ của chúng tôi gồm: 

Email

Số điện thoại 

Địa chỉ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Thông báo thông tin dịch vụ và kết quả của quý khách. 

Thông báo các chương trình khuyến mãi cho khách hàng